Przygotowanie pliku
Przygotowanie pliku Makiety


Prace powinny być dostarczone w postaci plików zamkniętych w formatach:

 • PDF 1.2 do 1.6 (kompozyt) – pliki nie mogą posiadać warstw i kompresji JPEG 2000
 • PDF/X-1a:2001, PDF/X-3 (kompozyt)

 

WYMAGANIA TECHNICZNE
Format pracy, fonty, rozdzielczość:

 • Praca powinna być wyśrodkowana na stronie.
 • Spady wynoszą 3 mm. Powinny być dodane z 4 stron, w szczególności należy o tym pamiętać przy oprawie spiralnej.
 • Na pracy powinny być umieszczone punktury do cięcia, nie są potrzebne inne znaczniki.
 • Praca nie może być wykonywana rozkładówkami – pliki powinny zawierać pojedyncze strony, przy czym nie musi każda strona być zapisana w osobnym pliku – może być jeden plik na całą pracę, lub praca zapisana częściami w kilku plikach. W nazwie pliku powinny znaleźć się numery stron. Jeśli wśród stron znajdują się wakaty powinny być również przysłane, w celu zachowania kolejności paginacji. Strony poprawkowe powinny w nazwie mieć zaznaczone, że to poprawka.
 • Wszystkie użyte w pracy fonty powinny być osadzone w dokumencie (lub zamienione na krzywe).
 • Wskazana rozdzielczość zdjęć powinna wynosić 300 dpi (nie mniejsza niż 250 dpi i nie większa niż 350 dpi).

 

Rozmieszczenie elementów graficznych:
Elementy graficzne typu teksty, znaki firmowe powinny znajdować się nie bliżej niż 5 mm od linii cięcia.

 • W oprawach klejonych pierwsza i ostatnia strona wkładu oraz druga i trzecia strona okładki będą zaklejone ok. 5 mm od strony grzbietu, przez co zostanie zasłonięty znajdujący się tam fragment obrazu – należy uwzględnić to przy umieszczaniu tam zdjęć łączonych lub istotnych elementów grafiki raz tekstów.
 • Przy oprawach zeszytowych – przy dużej objętości lub przy wysokiej gramaturze papieru – nastąpi zjawisko wypychania środkowych składek. Należy na etapie składu w środkowych składkach uwzględnić konieczność powiększenia zewnętrznego marginesu przy zachowaniu formtu strony, aby żaden z istotnych elementów graficznych nie uległ obcięciu.

 

Kolorystyka:
Wszystkie elementy graficzne muszą być w przestrzeni CMYK. Nie należy przysyłać prac w innych przestrzeniach barwnych (takich jak RGB, czy Lab). Konwersja do przestrzeni CMYK powinna zostać wykonana z zastosowaniem ogólnodostępnych profili ICC, zgodnych z zaleceniami normy ISO 12647-2. Nasza drukarnia korzysta z profilu ICC Fogra Coated 27.

 

Nadruki i wybrania:

 • Czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane (overprint).
 • Czarne teksty na metalicznym tle (srebro, złoto) powinny mieć wybrane spod spodu tło (knockout).
 • Czarne teksty powinny być przygotowane do druku jednym, czarnym kolorem.

 

Separacje barwne:
Maksymalna wartość nafarbienia (TIL) nie powinna być wyższa niż:

 • 330% dla druku na papierach powlekanych
 • 280% dla druku na papierach niepowlekanych

Nie należy budować obszarów czarnej apli tylko z czarnego, ale też maksymalna wartość nafarbienia w przypadku koloru czarnego nie powinna być większa niż 280%. W celu uzyskania neutralnego odcienia czerni należy zwiększyć składową cyanu ok. 10% w stosunku do magenty i yellow, np.: C – 40%, M – 30%, Y – 30%, K – 100%.

 

STOSOWANE USTAWIENIA NAŚWIETLANIA CTP
Domyślnie drukarnia stosuje następujące ustawienia:

 • Rozdzielczość naświetlania: 2400 dpi
 • Liniatura rastra: 175 lpi
 • Kąty rastra: C-15° M-75° Y-0° K-45°
 • Raster klasyczny AM, kształt eliptyczny